Team'21

Our Members

Administration

Faculty Advisor


Dr. Santanu De

Faculty Advisor


Dr. Mohd. Ibrahim Sugarno

Faculty Advisor


Dr. Ramprasad Potluri

Team Captain


Prince Kumar

+91-9334552529

Tech Head


Rahul Singh

+91-8564880900

Finance Head


Vedang Tiwari

+91-8824232848

Chassis and Aerodynamics

Aryan Sinha

Anshuman Das

Rahul Singh

Lavanya Ingle

Siddharth Sharma

Kinshuk Siyol

Udvas Basak

Vehicle Dynamics

Atharva Tripathi

Nikhesh Babu Dwara

Kuragayala Vasanth

Rashmi Sharma

Sanyam Singla

Suyash Kumar Pathak

Akhil Sagwal

Keval Moliya

Transmission

Devang Singh

Umesh Malepati

Vedang Tiwari

Nithin

Kevin Thomas

Ritik Raj

Shloak Bhagat

Motors and Cooling

Prince Kumar

Aryan Raj

Ashutosh Dwivedi

Ayush Yadav

Ishaan Maheshwari

Suryansh Arya

Battery and BMS

Onkar Singh

Amit Yadav

Anant Pratap Singh

Adithya

Akshay Kumar Verma

Anjanesh Rakesh

Vipul Kumar Arora

Electronics and Control

Madugula Lahari

Soumyadeep Saha

Vikas Kumar

Gaurav Kumar

Ayush Kumar

Himanshu Jindal

Patil Saurabh Narendra

Ritick Gupta

Creative

Vaibhav Waghmare

Shubhada Mane

Shreyank Borkar