Team'20

Our Members

Administration

Faculty Advisor


Dr. Shantanu De

Team Captain


Vivek Singh

President


Vaibhav Pratap Singh

Technical Head


Krishan Singhal

Vice Captain


Ankit Kumar

Vice President


Lakshya Kumar

Aerodynamics

Parth Luwaria

Ritik Pankaj

Ankit Kumar

Brakes

Aryan Jain

Vivek

Vasu Bansal

Sumant Dayal

Mukul Chandra

Vaibhav Pratap Singh

Chassis

Priyakhee Kachari

Mohd. Shahid Khan

Shashank Buchasia

Arihant Jain

Piyush Singh

Amitabh Sonkar

Powertrain

Aaishi Ashirbad

Mohit Yadav

Rohit Saini

Prathik Kannan

Vivek Singh

Shubham Singh

Powertrain - Electrical

Jitesh Soni

Shashwat Shukla

Archit Mishra

Abhishek Yadav

Vehicle Dynamics

Rohan Verma

Satyam Baranwal

Akshay

Japneet Singh

Soumik Ghosh

Krishan Singhal